1. Registrera användarkonto>
Inte klart
2. Tillägg användaruppgifter >
Inte klart
3. Skapa ny ansökan  
Inte klart

Registrera dig

Registrera dig som användare
Ett användarnamn måste bestå av minst 4 tecken. Ett bra användarnamn är t.ex. din e-postadress som är lätt att komma ihåg. Observera att endast några specialtecken godkänns ("@_-."), samt att mellanslag inte är tillåtet. Observera också att varken å, ä eller ö godkänns.

Var noggrann med lösenordet. Ett lösenord måste vara åtminstone 8 tecken långt. Ett bra lösenord innehåller både stora och små bokstäver, siffror samt specialtecken.

Vänligen ange en giltig e-postadress. Vid e-postkorrespondens mellan dig och Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla används denna adress.

Om du gör ansökningar både i egenskap av kontaktperson för en grupp och för en organisation måste du registrera skilda användarkonton.