Välkommen!

Välkommen till Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankullas (f.d. Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla) sidor för sökande och stödadministration.

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto, skicka in ansökningar om understöd, anhålla om utbetalning samt redovisa beviljat understöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.
Alla ansökningstyper
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla Mars 2023
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Esbo och Grankulla. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet primärt inom Esbo och Grankulla. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet. Stiftelsen kan också ekonomiskt stöda arbete och forskning och all annan laglig verksamhet som främjar och stöder stiftelsens ändamål.

Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar lokalt och regionalt för att utveckla Esbo och Grankulla som en välmående hembygd med betoning på det svenska språket. Stöden går huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, idrott och hembygdsverksamhet och till sådan verksamhet inom dagvård och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten. Dessutom kan ekonomisk forskning stödas. Understöd kan också beviljas för både verksamhet och för underhåll av lokaliteter.
01.03 - 31.03.2023